Zostań patronem dziecka – pomóż mu lepiej wejść w dorosłe życie

Nowy program Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce – „Patron SOS” ma na celu pomoc podopiecznym organizacji w przygotowaniu się do dorosłego, samodzielnego życia.


SOS Wioski Dziecięce
W Polsce Stowarzyszenie działa już od 1984 roku. Jego celem jest pomoc dzieciom opuszczonym, osieroconym, także takim, które stoją przed groźbą utraty rodziców. SOS Wioski Dziecięce to osiedla kilkunastu domów, w każdym z których mieszka Rodzina SOS. Często pod opieką Stowarzyszenia pozostają całe, liczne rodzeństwa. Rodzice SOS wychowują swoich podopiecznych, dbają o ich edukację, zdrowie – a co najważniejsze – dają im poczucie bezpieczeństwa. Sposobów zaangażowania się w działalność SOS Wiosek Dziecięcych jest znacznie więcej, można na przykład wziąć udział w nowym programie „Patron SOS”. Możliwa jest także pomoc dzięki wolontariatowi a także przekazaniu 1% procent podatku Stowarzyszeniu. Coraz częściej także nowożeńcy decydują się na poproszenie swoich gości o przekazanie datków organizacji, zamiast kupowania kwiatów na ślub.

Pomóż dzieciom wejść w dorosłość
„Patron SOS” to nowa inicjatywa Stowarzyszenia. Program ma zapewnić dzieciom, będącym podopiecznymi stowarzyszenia łatwiejszy start w dorosłe życie. Akcja, zgodnie z celem działania organizacji, pomyślana jest w myślą o tej młodzieży, która pochodzi z rodzin patologicznych, albo takich, które dotknięte są ubóstwem. Patron może dzięki pomocy finansowej umożliwić takim dzieciom, które wychowywane są przez Rodziców SOS, lepszą edukację, uczęszczanie na dodatkowe zajęcia czy przygotowanie do wybranej drogi zawodowej. Drobny datek pozwoli podopiecznym Stowarzyszenia rozwijać swoje zainteresowania i pasje, lepiej odnaleźć się w grupie rówieśniczej. Już 6 złotych dziennie wystarczy. Osoba, która decyduje się na udział w programie otrzymuje oczywiście informację zwrotną na temat danego dziecka, jego rozwoju i środowiska, w jakim podopieczny przebywa. Dzięki temu Patron naprawdę czuje jak bardzo jego pomoc jest ważna i potrzebna, a ponadto zostaje symbolicznie włączony do stale rosnącej liczebnie społeczności Wiosek SOS.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce i nowego programu organizacji można znaleźć na stronie www.wioskisos.org.

* autor: wioskisos.org 


4 komentarze:

Ja już pokazałam i napisałam. Teraz Twoja kolej - skomentuj proszę i zostaw po sobie ślad :)

Copyright © 2016 MAŁA RZECZ A CIESZY , Blogger